Monday, 13 January 2014

টেটৰ মাষ্টৰণী

নতুনকৈ ছাকৰিত সোমোৱা টেটৰ মাষ্টৰণী, অলপ টো 'ষ্টাইল' হবই দিয়কচোন ।

ষ্টাইলতে শ্রেণীকোঠাত ছাত্র-ছাত্রী সকলক ক'লে --
.....মিছা কথা নকবা দেই, মই তোমালোকৰ মুখ খন দেখিলেই কৈ দিব পাৰো, তোমালোকে কি ভাবি আছা ?

..
..

বুদ্ধিয়ক ছাত্র টিলৌ :

....তথাপিও বাইদেউ আপুনি শাৰীখন ভাল কৰি নলয় কিয় ??

( ৰগৰ হে, কাকো জগৰ লগাবলৈ বিছৰা নাই )
by: Dípankar Nath

No comments:

Post a comment