Monday, 16 December 2013

ডাক্টৰ আৰু ৰোগী

ডাক্টৰ - আপুনি ভয় নাখাব । মই ফটকে উঘালি আনিম। গমেই নাপাব । দুখ পোৱাৰটো দুৰৰ কথা।
ৰোগী - নাই নাই ডাক্টৰ , মোৰ বৰ ভয় লাগিছে । দুখ পালে কি হ'ব।
ডাক্টৰ - এটা কাম কৰক , ইয়াতে ৰামৰ বটল এটা আছে ২ পেগ মান মাৰি লক। ভয়টো নাইকীয়া হ'ব।
কিছু সময়ৰ পাছত

ডাক্টৰ - সাহস বাঢ়িছেনে ?
ৰোগী - কোন কুত্তাই দাঁত উঘালে চাম নহয় । দাঁতত হাত দিলেই ঘুচিয়াই নাক ভাঙি দিম।
By: Biman Borgohain

No comments:

Post a comment