Friday, 9 August 2013

NOKOL Korar PORINAM

Adinakhon dujon friends (RANJAN ARU AKASH)teacher hobor Interview diboloi goisil ekeloge . . . . Ranjanok prothomote vitorot mati nile !
Prosna korota : amar varot ketiya shadin(freedom) hoisil. ?
 RANJAN : 1947 sonot sir,
 Prosna Korota. : dekh shadin howa tu kar dara porisalit hoisil ?
 Ranjan : mahatma gandhi
 prosna korota : Subash chandra bosu marise buli tumi ki vaba ?
 Ranjan : manuhe koi moi biswakh nokoru . . \
Good Ranjan tumi valdore pass korila...

 Aibar Akashor pal.
Akashe ranjank hudile je tomak ki ki hudile.. Plz mok kowa . .
Prosna bilak kobo nalage diya.. Akol answer tu kowa . .
 Ranjan kole mor answer
1)1947 son
2)Mahatma gandi
3)manuhe koi moi biswakh nokoru. .
 Akashe mukhosta korote korote vitorot gol...
 Prosna korota : akash tomar janma ketiya hoisil
 Akash : ( prosna ki koise atention nidi mukhosta kora answer tu koi dile) 1947 sonot
 prosna korota : (asorit hoi kole) tomar deutakor nam ki ?
 Akash : (akou mukosuga kora tu kole ) Mahatma gandhi. .
 Prosna korota : (soku kopalot uthile ) Tumi ki pagol..neki ?
 Akash : (aibaro mukostha kora answer dile ) manuhe koi moi biswakh nokoru....

No comments:

Post a comment